niedziela, 9 marca 2014

„Konkurs Persil Lavender”!

Aby wygrać wycieczkę lub jeden ze 100 nowych żeli Persil Lavender Freshness, odpowiedz na pytanie:
Najpiękniejsze w Prowansji jest...

* Zdanie konkursowe może składać się z maksimum 160 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami” i „znakami specjalnymi”, np. „!”. Dopuszcza się użycie liter dużych, małych i naprzemiennych, np. PROWANSJA, prowansja, PrOwAnSjA